Aantrekkelijk verhaal, Sterke Positionering, Duidelijke Differentiatie

How to unify and harmonise the various perspectives within Freelance.nl into one integrated story for further communication and connections?

What?

Time

Result

Een eenduidig en aansprekend verhaal ontwikkelen, ons sterker positioneren en ons op lange termijn onderscheiden in de markt van open intermediair platformen.

In 8 weeks.

Geformaliseerde positionering ondersteund met een corporate story en copy ‘over Freelance’ om als katalysator binnen de organisatie te fungeren voor alle toekomstige verbindingen, ondersteund met een stijlgids, merkidentiteit en eenheid in woord en beeld.

In vervolg op een analyse van beschikbare materialen en middelen werd een kickstart workshop georganiseerd met de belangrijkste experts binnen Freelance.nl om focus aan te brengen in alle belangrijke onderwerpen die geconsolideerd moesten worden om de ontwikkeling en het plan van aanpak te voltooien met duidelijke acties om de organisatie voor te bereiden op betere verbindingen met hun klanten en freelancers.